Elektronische I en R regelgeving voor schapen en geiten conform art. 9 uit de verordening  Nr. 21 / 2004.

Binnen het kader van artikel 9 in bovengenoemde verordening wil u, het SetTag EID oormerk voorleggen.

 

 

 1. Algemeen:

 

  1. Het elektronisch oormerk voldoet aan de ISO 11784 en ISO 11785;
  2. Onze producent conformeert zich aan de “Code of Conduct” als onderdeel van de ICAR test procedure, op grond waarvan een toekenning van een ICAR-code is gedaan. De fabriekscode is 940. U kunt zijn registratie terugvinden op de internet site http://service-icar.com/manufacturer_codes/Manufacturers_DB/manufacturer_codes_main.asp
  3. Voor de te leveren oormerken bestaande uit een oormerk met een responder (‘EID’) en een bijbehorend conventioneel oormerk verwijzen we naar de ons bijgeleverde voorbeeld materialen.
  4. De te leveren set oormerken zijn fraudebestendig, uitgaande van normaal gebruik voor het doel waarvoor de oornummers zijn bestemd;
  5. De oormerken worden uitgevoerd met identieke nummering van de laatste 12 posities;
  6. Identieke oormerken kunnen worden geleverd.
  7. De waarde van de hermerk teller kan bij iedere hermerking worden opgehoogd, nadat deze waarde van deze hermerk teller door LNV is aangegeven.

 

 

 

 

 1. SetTag oormerk  EID:

 

  1. Uitlezing van de transponder in een vaste opstelling is  in de praktijk uitvoerig getest. Uitleesafstanden zijn  afhankelijk van de kwaliteit van de reader en het type reader dat wordt gebruikt. Met gebruik van de meest gangbare readers  kan worden voldaan aan een werkbare uitlezing m.b.t. afstand.
  2. Het totale gewicht van het oormerk EID bedraagt circa 2,6 gram Het oormerk wordt in een lichtgroene kleur uitgevoerd.
  3. Afmetingen: Het EID oormerk heeft een breedte van 9 mm en een lengte van 37 mm. Aangezien het hier een eendelig oormerk betreft, heeft het vrouwelijk deel dezelfde afmetingen.
  4. De afstand tussen de delen in gesloten toestand bedraagt 9 mm en passend voor de in Nederland meest voorkomend schapen- en geitenrassen. Deze nummers worden reeds in Engeland en Nederland op grote schaal bij een veelheid van rassen  toegepast.
  5. De door u gevraagde elektronische identificatie in het EID kan zonder problemen worden toegepast.
  6. Op de buitenkant wordt de identificatie duidelijk leesbaar vermeld.
  7. De EID’s kunnen in reeksen van opeenvolgende werknummers worden geleverd.
  8. Op de SetTag EID set wordt de identificatiecode duidelijk leesbaar in zwart vermeld, met een minimale hoogte van 7 mm en maximaal 10 mm. Op het oormerk wordt de Landcode NL gevolgd door hetzelfde 12-cijferige nummer vermeld, als in de elektronische identificatiecode van het bijbehorende EID. Om aan te geven welk oormerk de transponder bevat, wordt er een kleine * opgedrukt, zodat de houder deze in het juiste oor kan knippen.

 

 

 1. SetTag oormerk conventioneel:

 

  1. Het gewicht van het conventionele oormerk bedraagt circa 1,6 gram. Het oormerk wordt in een lichtgroene kleur uitgevoerd geleverd in combinatie met een SetTag EID.
  2. Afmetingen: Het conventionele oormerk heeft een breedte van 9 mm en een lengte van 37 mm. Aangezien het hier een eendelig oormerk betreft, heeft het vrouwelijk deel dezelfde afmetingen.
  3. De afstand tussen de delen in gesloten toestand bedraagt 9 mm en passend voor de in Nederland meest voorkomend schapen- en geitenrassen. Deze nummers worden reeds in Engeland en Nederland op grote schaal bij een veelheid van rassen toegepast.
  4. Standaard wordt het conventionele tweede SetTag oormerk identiek aan het SetTag EID oormerk bedrukt behoudens de * vermelding. Om aan de wens van veel houders tegemoet te komen is er een mogelijkheid om het tweede conventionele SetTag oormerk, blanco of met  “houder specifieke informatie” als zijnde bijvoorbeeld fokkersnummer aan te vragen. Zowel NL als het transponder zullen echter vermeld blijven.
  5. Het 4 of 5-cijferige volg (dier)nummer wordt duidelijk, door een grotere en vettere opdruk, onderscheidend weergegeven ten opzichte van de rest van de identificatiecode.

 

 

 

 1. De verpakking:

 

  1. De oormerken worden aangeboden op strip. Zowel de EID als de conventionele set zijn beide aan elkaar verbonden. Omdat het hier om een 1-delig oormerk betreft zijn het vrouwelijk deel en het mannelijk deel automatisch aan elkaar verbonden. Vervolgens worden er 5 sets van

SetTag EID vrijoormerken aangeboden op 1 strip.