Adverteerders

Deze site is mede mogelijk gemaak door onze adverteerders,vergeet hun niet, neem een kijk

 

 

Laatst bijgewerkt: 02/12/2023

 

Website gemaakt door Manolo alle rechten voorbehouden

www.mdominguez.nl

Agenda 2017

Jaarvergadering 2017

Notulen Jaarvergadering Geitenfok Assendelft 10-2-2017

.


Aanwezig: Hans Zuidervaart, Jan de Wit, Koos Turk,Cees van Diepen, Cees Andres, Dirk Andrea,
Piet Buma, Jan van Waard, Fedor Nolta, Hein Kerssens, Dirk Bakker, Peter Muijs, Martin Louwen(notulist)
Afwezig met afbericht: Arie Abbing
1: Voorzitter opent de vergadering om 20.25u en heet alle aanwezigen welkom.
2: Notulen 12-2-2016
Punt 11) Piet Buma heeft na grondig onderzoek betreffende oprichting Geitenfokvereniging Assendelft geen sluitend bewijs kunnen vinden.
Nb) uit elders verworven documentatie  ( Historisch Genootschap Assendelft)is naar voren gekomen dat de vereniging is opgericht in 1918.
Verder zijn de notulen goedgekeurd.
3: Geen mededelingen.
4: Ingekomen stukken: CW keuring Assendelft?( ingebracht Koos Turk, Cees van Diepen en Jan de Wit)
Het bestuur heeft eerder de koppen bij elkaar gestoken  na de evaluatie van een CW-keuring in Aartswoud en omdat deze vraag al rond ging binnen de vereniging.
 Dirk Bakker heeft aangegeven dat hij wederom bereidt is om dit met hulp van eigen clubleden te gaan organiseren voor Assendelft. ( zie punt 5)
5: De Keuring van Geitenfok Assendelft zal dit jaar plaats gaan vinden op zaterdag 1 juli voor de CW geiten en zondag 2 juli voor de NCW geiten. Het beloofd een waar spektakel te gaan worden op de Akere. Dit zal wel wat extra energie vragen van bestuur en leden om oa. De ringen en stalhekjes op te bouwen, etc. Een en ander wordt voor die tijd nog gecommuniceerd met betrokkenen.
Overigens starten beide keuringsdagen om 10.00 uur.Locatie  Manege de Delft.
6: De geitenkeuring tijdens de Santpoortse feestweek zal plaats gaan vinden op woensdag 2 augustus. Start 10.00 uur locatie: Terrein naast de Ruïne van Brederode.
Voor beide keuringen geldt dat op moment van vergaderen er nog geen duidelijkheid is over namen van inspecteurs, keurmeesters etc.
7: Voorstel bestuur om contributie eerder in het jaar te gaan innen. Dit omdat er onduidelijkheid bestaat over voor welk jaar men nu contributie heeft betaald.
Het voorstel is na stemming door de aanwezigen  aangenomen.

8:Verslag Kascommissie: De boekhouding wordt door Jan de Wit en Cees Andrea in orde bevonden.

9:Kascommissie voor aankomend jaar wordt Cees Andrea en Dirk Andrea. Reserve: Fedor Nolta.
10: Cees van Diepen wil zich beschikbaar gaan stellen voor een bestuursfunctie. Momenteel is onze Dirk zowel secretaris als wedstrijdsecretaris. Het lijkt ons als bestuur prettig dat Dirk en Cees deze taken gedeeltelijk samen gaan doen om kennis en ervaringen betreffende het secretariaat te delen.
Tijdens aankomende bestuur bijeenkomsten zullen de puntjes op de i gezet gaan worden en zullen de leden hiervan eventueel geïnformeerd worden. 
11: Eeuwfeest  : tot op heden nog geen concrete punten.
12: W.v.t.t.k.:
-Koos vroeg zich af of wij als Geitenfokvereniging Assendelft invloed zouden kunnen hebben in de aanwezigheid van een inspecteur voor witte geiten bij een keuring?
Dirk had daar een idee over en gaat zich daar verder in verdiepen.
-Cees van D maakt zich zorgen over de toekomst /het voortbestaan van de Geitenfok in het algemeen en het voortbestaan van de vereniging.
Algemeen: Dit punt zal een algemeen landelijk probleem zijn, oorzaken: Regelgeving, overlast, ruimte, kosten, opvolging, interesse etc.
Het heeft onze aandacht.
13: Rondvraag:
Fedor : Wie bouwt voor de keuringen op en of af?
Peter: Week ervoor even een belrondje.

Peter sluit de vergadering  om 22.15 uur en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje en een hapje waar gretig op word ingegaan.