Platform kleinschalige schapen- en geitenhouders

 

 

 

 

Beste leden,

 

Na enkele besprekingen met ondermeer Beljaars Schapenpraktijk heeft het Platform KSG  een eindvoorstel ontvangen t.a.v een zeer concurrerend aanbod van een tweetal verbeterde oormerken ( zie bijlagen).

Het Platform KSG heeft besloten met dit voorstel in te stemmen.

 

Hiermede hebben de leden van alle bij het Platform KSG aangesloten verenigingen de mogelijkheid  om van deze overeenkomst te profiteren.

De praktische uitwerking en de bestelprocedure volgen zo spoedig mogelijk.

Dit aanbod geldt alleen voor de leden van de verenigingen die aangesloten zijn bij het Platform KSG, dus ook voor de NOG-leden. Niemand is verplicht om van dit aanbod gebruik te maken.

 

De gemaakte afspraak omvat een tweetal type oormerken:

 

1. Het eendelig SetTag EID oormerk;

2. Het tweedelig BelTag Midi EID oormerk.

Voor de specificatie en foto's van beide merken verwijs ik u graag naar de bijlagen.

De aanbieding voor de leden is als volgt, ongeacht het type waar men de voorkeur aan geeft, per set.

1-50 per order 1,10

51 en meer per order 1,05

De bestelling vindt direct plaats bij de leverancier en de order wordt rechtstreeks naar de houder thuis gestuurd.

De order- , verpakkings- en verzendkosten bedragen 7,00.

Daarnaast geldt voor alle leden van KSG 10% prijsvoordeel op de eventueel benodigde oormerktang.

Zie adviesprijzen tangen in bijlage (productinformatie).

Alle prijzen zijn exclusief 19% BTW.

Het lijkt ons een heel mooi voorstel waardoor wij  onze leden toch nog een voordeeltje kunnen bieden.

Verdere uitwerking van de gemaakte afspraken volgen zo spoedig mogelijk.

 

Met een hartelijke groet,

Fr. Stolk, voorzitter NOG.